profnowakProf. Wojciech Nowak, dotychczasowy prorektor ds. Collegium Medicum UJ, został wybrany na rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zdobył 106 głosów elektorskich.

 

Drugi kandydat na to stanowisko, prof. Szczepan Biliński, prorektor ds. badań i współpracy międzynarodowej, zdobył 58 głosów.

Nowy rektor UJ ma na swoim koncie wiele osiągnięć i tytułów. Przez 5 lat pełnił funkcję zastępcy ordynatora Oddziału Klinicznego Kliniki Chirurgii Ogólnej i Gastroenterologicznej Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. Przez 2 kadencje był prodziekanem Wydziału Lekarskiego do spraw Studiów Klinicznych UJ CM , a przez 3 lata – jego dziekanem. Od 2008 roku zajmował stanowisko prorektora UJ ds. Collegium Medicum.
Prof. Nowak jest członkiem w wielu towarzystwach naukowych, między innymi w: Państwowej Komisji Egzaminacyjnej w dziedzinie Chirurgii ogólnej od 2007 roku; w Towarzystwie Chirurgów Polskich, Polskim Towarzystwie Anatomicznym, Sekcji Chirurgii Endokrynologicznej PTE, Polskim Towarzystwie Lekarskim, International Society of Surgery, European Association of Endoscopic Burgery, European Society of Endocrine Surgery oraz w European Society of Surgery jako członek zarządu.

W publikacjach nowy rektor UJ odznaczył się autorstwem i współautorstwem 133 artykułów, 285 prezentacji zjazdowych oraz 2 monografii.

!-- Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->