W ramach Wykładów otwartych Akademii Dziedzictwa w piątek, 25 maja, o godz. 18.00 Międzynarodowe Centrum Kultury zaprasza na wykład Pawła Jaskanisa. Przedstawi on problematykę zarządzania w instytucjach kultury na przykładzie Muzeum Pałac w Wilanowie, którym kieruje od 10 lat.

 


Paweł Jaskanis - historyk sztuki i archeolog, absolwent Uniwersytetu Warszawskiego. Karierę zawodową rozpoczął w Pracowni Konserwacji Zabytków, potem pracował w Departamencie Sztuki Ministerstwa Kultury i Sztuki. W 1996 roku został jednym z zastępców Generalnego Konserwatora Zabytków, a trzy lata później – szefem Urzędu Generalnego Konserwatora Zabytków. Po likwidacji tej instytucji w 2002 roku wygrał konkurs na dyrektora Muzeum Pałacu w Wilanowie, którym do dzisiaj zarządza. Jest również członkiem Rady Ochrony Zabytków, przewodniczącym Rady ds. Muzeów oraz wiceprzewodniczącym Polskiego Komitetu Narodowego Międzynarodowej Rady Muzeów ICOM.

 


Studia podyplomowe Akademia Dziedzictwa
Adresatem studiów są pracownicy administracji publicznej, służby ochrony zabytków, nauczyciele, muzealnicy i pracownicy placówek kulturalnych, oraz organizatorzy turystyki kulturowej. Wykłady i seminaria obejmują zagadnienia ekonomiczne, prawne, społeczne i polityczne, które tworzą podstawy nowoczesnej filozofii ochrony dziedzictwa. Słuchacze przechodzą szkolenie w zakresie nowoczesnych metod ochrony dziedzictwa kulturowego i zarządzania jego zasobami. Uzupełnieniem programu są warsztaty terenowe przy obiektach zabytkowych, tygodniowy obóz naukowy i końcowy objazd studyjny będący sprawdzianem zdobytej podczas studiów wiedzy.
Kadrę naukową Akademii stanowią wybitni specjaliści, autorzy licznych publikacji z zakresu ochrony dziedzictwa kulturowego i rewitalizacji zespołów zabytkowych, dyrektorzy, kuratorzy i konserwatorzy zespołów zabytkowych i kolekcji muzealnych. W pierwszym polskim rankingu studiów podyplomowych z zakresu zarządzania w kulturze Akademia Dziedzictwa znalazła się na drugim miejscu pośród jedenastu ocenianych programów. Klasyfikacji dokonał w roku 2007 Polski Portal menedżerów Kultury, uwzględniając takie czynniki jak kadra, program nauczania i cena studiów.
Program: Zajęcia prowadzone przez wybitnych specjalistów z zakresu zarządzania kulturą, ochrony dziedzictwa oraz prawa i administracji. Zorganizowane są w ramach następujących bloków tematycznych: Teoria dziedzictwa kulturowego * Prawne i finansowe aspekty ochrony dziedzictwa * Historia kultury i sztuki – centra i prowincje artystyczne * Przemysły kultury i formy udostępniania dziedzictwa * Marketing, promocja i komunikacja * Samorząd terytorialny, planowanie przestrzenne i prawne uwarunkowania ochrony zabytków.

Stały patronat medialny MCK: TVP Kraków, Radio Kraków, Gazeta Wyborcza, Karnet, Cracow-life/e-krakow, The Krakow Post, www.krakow.pl, e-splot.pl

!-- Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->