badaczka ujProf. Maria Janion i dr Jolanta Ambrosewicz-Jacobs z Uniwersytetu Jagiellońskiego to tegoroczne laureatki nagrody im. Ireny Sendlerowej. Wyróżnienie jest przyznawane Polakom nieżydowskiego pochodzenia, którzy angażują się w działania na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego Żydów i odnowienia kultury żydowskiej w Polsce.

Wyniki tegorocznej edycji konkursu zostały ogłoszone 12 maja, w czwartą rocznicę śmierci Ireny Sendler. Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się 5 czerwca w trakcie Festiwalu Kultury Żydowskiej w Krakowie.

Nagroda została stworzona przez Fundację Taubego w 2008 roku w celu uczczenia pamięci zmarłej Ireny Sendlerowej - odznaczonej medalem Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata za uratowanie 2,5 tysiąca żydowskich dzieci z warszawskiego getta.

Jolanta Ambrosewicz-Jacobs jest doktorem nauk humanistycznych, dyrektorką Centrum Badań Holokaustu Uniwersytetu Jagiellońskiego, adiunktem w Instytucie Europeistyki UJ. Stypendystka Pew w Centrum Praw Człowieka Uniwersytetu Columbia w Nowym Jorku oraz DAAD w Domu Konferencji Wannsee w Berlinie.

Prowadziła badania na uniwersytetach w Oxfordzie oraz w Cambridge. Członek: Rady Programowej Panelu Ekspertów przy OBWE (Biuro Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka w Warszawie), zespołu doradczego ds. edukacji o Holokauście przy Ministrze Edukacji, delegacji RP w Task Force for International Cooperation on Holocaust Education, Remembrance and Research; w latach 2011-2012 Ina Levine Invitational Scholar w Center for Advanced Holocaust Studies at United States Holocaust Memorial Museum.

Autorka ponad 50 publikacji na temat antysemityzmu, pamięci i edukacji o Holokauście.!-- Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->