jan potempa ujProfesor dr hab. Jan Potempa otrzymał 25 maja 2012 r. tytuł doktora honoris causa Wydziału Medycznego Uniwersytetu w Lund. Uroczystość wręczenia dyplomu odbędzie się dziś w miejskiej katedrze.

 

Wczoraj prof. Jan Potempa wygłosił na Uniwersytecie w Lund wykład okolicznościowy pt. "Cysteine proteases (gingipains) of Porphyromonas gingivalis: what don't they do?".

Prof. dr hab. Jan Potempa jest biochemikiem i mikrobiologiem. Prowadzi badania nad bakteriami wywołującymi choroby przyzębia. Od 2005 roku kieruje Zakładem Mikrobiologii na WBBiB UJ, od 2009 roku jest również profesorem w Departamencie Zdrowia i Rehabilitacji Jamy Ustnej Szkoły Stomatologii Uniwersytetu w Louisville w USA. Tytuł magistra uzyskał w 1979 roku na Uniwersytecie Jagiellońskim. Na tej uczelni obronił również doktorat (1982) i uzyskał habilitację (1993). W roku 1998 został mianowany profesorem.

Profesor Jan Potempa kierował bądź kieruje zespołami realizującymi granty badawcze przyznane przez amerykański Narodowy Instytut Zdrowia (NIH), polskie Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego i Unię Europejską. Jest autorem 278 publikacji i 11 patentów. Wypromował do tej pory 18 doktorów.

Prof. Jan Potempa jest członkiem krajowych i międzynarodowych towarzystw, w tym: Polskiego Towarzystwa Biochemicznego, International Association of Dental Research, International Proteolysis Society i American Microbiology Society. Współorganizował liczne konferencje naukowe - był m.in. przewodniczącym Gordon Conference on Proteolytic Enzymes and Their Inhibitors w 2008 roku a także zasiada w radach redakcyjnych czasopism naukowych, m.in.: "Biological Chemistry", "Journal of Innate Immunity", "Molecular and Oral Microbiology", "The Open Biochemistry Journal" i "Current Protein and Peptide Science".
 

W roku 2011 prof. Jan Potempa został uhonorowany Nagrodą Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, nazywanej również "polskim Noblem". Jest także laureatem Nagrody Prezesa Rady Ministrów za wybitne osiągnięcia naukowe.

!-- Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->