O nowej specjalności: Ekofizyka z ochroną radiologiczną prowadzoną przez Instytut Fizyki krakowskiego Uniwersytetu Pedagogicznego rozmawiamy z dr. hab. Arturem Błachowskim.


Ekofizyka – co to takiego?

Ekofizyka jest nową specjalnością realizowaną na kierunku Fizyka przez Instytut Fizyki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Specjalność ta łączy w sobie zagadnienia fizyki a przede wszystkim fizyki współczesnej z aspektami związanymi z ekologią i ochroną środowiska. W ramach realizowanego programu studiów duży nacisk kładzie się również na zagadnienia związane z ochroną radiologiczną i możliwością uzyskania przez absolwentów uprawnień Inspektora Ochrony Radiologicznej które poszerzą ich konkurencyjności na rynku pracy.

Czym wyróżnia się spośród innych zbliżonych, podobnych kierunków i specjalności?

Ekofizyka jest oryginalnym i nowatorskim kierunkiem studiów l-stopnia. Absolwenci kończący ten kierunek będą mieli wiedzę i umiejętności którą dotychczas mogli zdobyć studiując na dwóch kierunkach czyli na fizyce i ochronie środowiska. W zależności od rozwoju ich zainteresowań i perspektyw na rynku pracy absolwenci mają również możliwość przystąpienia do studiów II-stopnia (magisterskich) zarówno ukierunkowanych na fizykę i/lub ochronę środowiska.

Jaki będzie program studiów prowadzonych na Uniwersytecie Pedagogicznym? Kto będzie prowadził zajęcia?

Program 3-letnich studiów licencjackich obejmuje realizację przedmiotów podzielonych na następujące bloki tematyczne.
Przedmioty podstawowe (kierunkowe):
- fizyka ogólna (mechanika, termodynamika, elektromagnetyzm, optyka, laboratorium fizyki ogólnej);
- fizyka współczesna (fizyka jądrowa, mechanika kwantowa, fizyka ciała stałego, elementy astronomii z astrofizyką, laboratorium fizyki współczesnej);
- blok przedmiotów matematycznych i informatycznych (analiza, algebra, opracowanie danych pomiarowych, języki i techniki programowania, metody numeryczne).
Przedmioty specjalnościowe:
- blok przedmiotów ekologicznych: ekologia i ochrona środowiska, chemia analityczna, podstawy geologii i hydrologii, podstawy klimatologii i meteorologii, odnawialne źródła energii, podstawy prawne ochrony środowiska i prawo atomowe;
- blok przedmiotów związanych z ochroną radiologiczną: dozymetria i ochrona radiologiczna, radiochemia i radiobiologia, energetyka jądrowa, radioterapia i medycyna nuklearna, zastosowania techniki jądrowej w przemyśle i nauce.

Zajęcia będą prowadzili pracownicy Instytutu Fizyki, Biologii, Geografii i Chemii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, a także w przypadku wybranych przedmiotów specjalnościowych związanych z ochroną radiologiczną specjaliści i praktycy zatrudnienie w krakowskich ośrodkach medycznych, przemysłowych i naukowych.

Komu polecałby Pan studiowanie tej specjalności? Co należałoby zdawać na maturze, by dostać się na ekofizykę?

Studiowanie Ekofizyki poleciłbym maturzystom zainteresowanym naukami ścisłymi zarówno matematyczno-fizycznymi jaki i biologiczno-chemicznymi. Ekofizyka łączy te bloki tematyczne nauk ścisłych. Aby dostać się na Ekofizykę najlepiej należałoby zdawać na maturze przedmioty: matematyka, fizyka, chemia.

Czy Ekofizyka jest przyszłośćiowa? Powstaje dziś wiele nowych kierunków studiów, często z oryginalnymi nazwami. Czy student po ekofizyce będzie potrafił odnaleźć się na rynku pracy? Gdzie można znaleźć zatrudnienie po tych studiach?

Rozwój nowoczesnej gospodarki pociąga za sobą potrzebę specjalistów z zakresu ekologii i ochrony środowiska mających wiedzę i umiejętności z zakresu kluczowych nauk ścisłych takich jak fizyka i jej aparat matematyczno-dedukcyjny. W szczególności rosnące wykorzystanie źródeł promieniotwórczych i technik jądrowych w medycynie, przemyśle, technice i nauce oraz realna perspektywa rozwoju energetyki jądrowej w Polsce stwarzają zapotrzebowanie na specjalistów z zakresu ochrony radiologicznej i dozymetrii. Absolwenci proponowanych specjalności będą mogli znaleźć zatrudnienie: a) w oddziałach ochrony środowiska oraz ochrony sanitarno-epidemiologicznej związanych w szczególności z ochroną radiologiczną, b) w przemyśle w szczególności w jednostkach wykorzystujących izotopy promieniotwórcze i urządzenia wytwarzające promieniowanie, c) w energetyce jądrowej, d) w służbie zdrowia w oddziałach radioterapii i medycyny nuklearnej, e) w oświacie dotyczącej szkolenia i informacji z zakresu ekologii i ochrony radiologicznej. Zdobyte wykształcenie da im możliwość ubiegania się o uprawnienia Inspektora Ochrony Radiologicznej nadawane przez Państwową Agencję Atomistyki.
!-- Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->