Instytut Historii UJ, Konsulatu Generalnego Republiki Francji oranapolenz Instytut Francuski w Krakowie, zaprasza na cykl wydarzeń związanych z dwusetleciem Armii napoleońskiej, w tym na organizowaną na UJ konferencję "Europa napoleońska i wojna 1812 roku". Obrady poprzedzi uroczystość wręczenia medalu Plus ratio quam vis prezydentowi Francji Valéry'emu Giscardowi d'Estaing przez prof. med. Wojciecha Nowaka, rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego. Podczas konferencji prezydent Giscard będzie promował swoją książkę „Zwycięstwo armii Napoleona”.Konferencja naukowa, która odbędzie się 17 października o g. 9 w auli Collegium Novum UJ, została zorganizowana we współpracy z Instytutem Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego z udziałem Prof. Laurent Coste z Uniwersytetu Bordeaux oraz profesorów z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytetu Łódzkiego, Uniwersytetu Śląskiego, Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie oraz Uniwersytetu Jagiellońskiego. Konferencja zostanie oficjalnie otwarta wykładem byłego Prezydenta Francji Valérego Giscarda d’Estaing.

Pierwszy medal Plus ratio quam vis, wybity dla upamiętnienia 600-lecia odnowienia uczelni przez Św. Jadwigę królową i króla Władysława Jagiełłę, otrzymał w 1997 r. Ojciec Święty Jan Paweł II, absolwent i zarazem doktor h.c. Uniwersytetu. Medal autorstwa artystki rzeźbiarki Anny Praxmayer przedstawia na awersie sylwetki monarchów - fundatorów Uniwersytetu: Kazimierza Wielkiego, Władysława Jagiełłę i św. Jadwigi. Na rewersie znajduje się herb uczelni – skrzyżowane berła rektorskie. Dewiza "Plus ratio quam vis" (łac. "Więcej znaczy rozum, niż siła") jest zgodnie ze Statutem UJ myślą przyświecającą całokształtowi działalności tej najstarszej polskiej szkoły wyższej. Jej treść nawiązuje do wielowiekowej tradycji, sięgającej początkami myśli Pawła Włodkowica, a zyskującej szczególny wyraz w świetle losów uczelni w okresie okupacji nazistowskiej i totalitaryzmu komunistycznego.!-- Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->