ujlogoUroczystość podsumowania Roku Matematyki w Małopolsce odbędzie się 27 października o g. 11 (sobota) w sali 1094 Instytutu Matematyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie przy ul. Prof. Stanisława Łojasiewicza 6 (III Kampus UJ). W czasie uroczystości, w której wezmą udział przedstawiciele Województwa Małopolskiego, przedstawione zostaną najważniejsze wydarzenia Roku Matematyki w Małopolsce oraz wręczone zostaną podziękowania dla najbardziej aktywnych organizatorów.

Przyjęta w dniu 26 września 2011 r. „STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO 2011-2020” na pierwszym miejscu stawia wyzwanie rozwoju kapitału intelektualnego i gospodarki opartej na wiedzy. Małopolska ma szanse być gospodarczym liderem w przestrzeni innowacyjności, europejskim regionem wiedzy.

Strategia wskazuje, że niezwykle ważne jest zapewnienie właściwych warunków dla kształcenia i doskonalenia kompetencji. Celem głównym jest efektywne wykorzystanie potencjałów regionalnej szansy dla rozwoju gospodarczego. Jednym z kluczowych wskaźników do osiągnięcia w 2020 roku jest podniesienie odsetka ludności w wieku 25-64 lat z wyższym wykształceniem w ogólnej liczbie ludności z 21,7% do 23,5%.

Celem strategicznym w OBSZARZE I – „GOSPODARKA WIEDZY I AKTYWNOŚCI” jest osiągnięcie silnej pozycji Małopolski jako regionu opartego na wiedzy. Wymaga to, powiększenie odsetka absolwentów kierunków matematycznych, przyrodniczych i technicznych z 21,7% do 24,8% w roku 2020.

Naturalnym działaniem jest zatem wielokierunkowa promocja matematyki już teraz, w pierwszym okresie realizacji strategii. Promocja trafiająca do uczniów podejmujących decyzje o swojej przyszłości zawodowej, promocja ukazująca piękno matematyki i jej znaczenie we współczesnym świecie. Promocja uświadamiająca całemu społeczeństwu, że nie będzie innowacyjności, informatyzacji i rozwoju regionu bez matematyki.

Rok 2012 kumuluje rozpoczęte w 2009 roku działania samorządów w zakresie promocji matematyki. Porozumienie to podpisały: Województwo Małopolskie i Uniwersytet Jagielloński oraz wszystkie samorządy szczebla powiatowego. W ramach tego porozumienia odbywały się cykliczne spotkania pracowników i studentów matematyki z uczniami szkół średnich w ramach „Matematycznych Czwartków”, Tarnowskich Piątków Matematycznych”, dni otwartych Wydziału Matematyki i Informatyki UJ. Dużym zainteresowaniem cieszył się konkurs „Zobaczyć Matematykę” (jego laureaci w okresie 2009-2011 otrzymywali stypendia fundacji „Sapere Auso”) oraz wiele innych działań promocyjnych.
!-- Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->