teleskop25 listopada 2012 r. minęło 25 lat od momentu otwarcia Obserwatorium Astronomicznego na Suhorze. Rozpoczęło wtedy działalność jedyne w Polsce obserwatorium astronomiczne pracujące w warunkach klimatu górskiego. Od początku swojego istnienia Obserwatorium działa jako zamiejscowa placówka badawcza Zakładu a obecnie Katedry Astronomii UP. Uroczystego otwarcia dokonał ówczesny rektor naszej Uczelni prof. Mieczysław Rozmus.


W ciągu ćwierćwiecza swojej działalności pracownicy Katedry Astronomii brali i biorą nadal udział w wielu krajowych i międzynarodowych projektach badawczych. Działalność naukowa prowadzona jest w znacznej części wspólnie z innymi ośrodkami naukowymi z całego świata. Główny nurt zainteresowań to obserwacje gwiazd zmiennych różnych typów oraz, od niedawna, obiektów pozagalaktycznych o zmiennej jasności oraz planetoid. Do najciekawszych wyników można zaliczyć odkrycie na Suhorze planety pozasłonecznej na orbicie wokół gwiazdy zmiennej V391 w gwiazdozbiorze Pegaza czy seria wieloletnich obserwacji aktywnej galaktyki OJ 273, dzięki czemu możliwe było potwierdzenie obecności podwójnej czarnej dziury w jej centrum. Obydwa wyniki opublikowane zostały w artykułach zamieszczonych w prestiżowym tygodniku naukowym Nature. Łącznie w ciągu 25 lat pracownicy Katedry Astronomii opublikowali około 600 artykułów w czasopismach specjalistycznych, z czego znaczna część to tytuły wysoko punktowane w międzynarodowych rankingach. W wolnym czasie prowadzą działalność popularyzatorską. Prezentują grupom wycieczkowym Obserwatorium, prowadzą pokazy nieba, prelekcje, warsztaty i konkursy dla uczniów, nauczycieli oraz wszystkich zainteresowanych nocnym niebem.
!-- Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->