karieraWyjazdy na zagraniczne staże, szkolenia czy konferencje naukowe są koniecznością dla młodych naukowców, poważnie myślących o swojej karierze. Jednak wysokie koszty takich wypraw stoją często na przeszkodzie w rozwoju i wymianie naukowej. Towarzystwo Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego uczy, jak skutecznie zdobywać na ten cel środki i promować za granicą polską naukę.

W tym celu powstał projekt Doktorant 2.0, który jest cyklem specjalistycznych szkoleń dla młodych naukowców, a jednocześnie odpowiedzią Towarzystwa Doktorantów UJ na wyzwania nowego sposobu uprawiania nauki. Głównym źródłem inspiracji dla przedsięwzięcia było eksperymentalne szkolenie z zaawansowanego pozyskiwania informacji naukowej dla doktorantów nauk humanistycznych. Cały projekt szybko przekłada się na praktykę i daje rzeczywiste rezultaty w postaci systematycznego korzystania przez doktorantów z zaproponowanych narzędzi. Doktorant 2.0 nie jest więc, zbiorem postulatów ale bardzo cennymi wskazówkami, dotyczącymi realnie istniejących możliwości. Wybór prezentowanych narzędzi i usług wynika z doświadczeń osób korzystających z różnych form wsparcia w częstych podróżach naukowych.

Damian Marchewka: Na ostatnim zorganizowanym przez nas szkoleniu, została poruszona kwestia finansowania krótko i długoterminowych wyjazdów zagranicznych. Nasz prelegent, Andrzej Jarynowski, doktorant na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ, posiadający bogate doświadczenie w tej kwestii - jak sam przyznaje dzięki wyjazdom o charakterze naukowym miał już okazję odwiedzić prawie wszystkie europejskie kraje. W trakcie szkolenia, bazując na własnym doświadczeniu z pobytów w zagranicznych placówkach i wyjazdów konferencyjnych, omówił najciekawsze źródła finansowania wyjazdów i najbardziej efektywne sposoby na minimalizowanie kosztów w trakcie podróży.

Wśród źródeł finansowania poza standardowymi jak: środki Towarzystwa Doktorantów UJ, środki wydziałowe i rektorskie oraz środki organizatorów, zwrócono uwagę na rzadko brane pod uwagę fundusze, którymi dysponują ambasady kraju, do którego się wybieramy.

Uczestnicy szkolenia dowiedzieli się także, w jaki sposób pisać listy do organizatorów konferencji, aby zostać odciążonymi od uiszczania opłat związanych z uczestnictwem w takim wydarzeniu oraz gdzie w Internecie szukać informacji na temat tanich połączeń lotniczych oraz miejsc noclegowych.

Cały projekt dotyczący rozpoznawania nowych trendów w nauce, oraz realizowania w oparciu o zdiagnozowane tendencje szkoleń, wpisuje się w nurt nauki 2.0 określanej też mianem nauki drugiej generacji. Jej celem jest przekazywanie niezbędnej wiedzy i umiejętności z zakresu obsługi nowoczesnych narzędzi internetowych i komputerowych, niezbędnych dla właściwego funkcjonowania młodego pracownika naukowego w zdigitalizowanym świecie.
!-- Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->