Z głębokim żalem zawiadamiamy o śmierci prof. Stanisława RzadkoszaSpołeczność Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z głębokim żalem przyjęła wiadomość o śmierci śp. dr. hab. inż. Stanisława Rzadkosza, prof. nadzw. AGH.

"Studia w Akademii Górniczo-Hutniczej skończył na Wydziale Odlewnictwa AGH w roku 1969, na którym również po stażu przemysłowym, odbył studia doktoranckie zakończone uzyskaniem stopnia doktora w roku 1973. Profesor całe swoje życie zawodowe związał z Wydziałem Odlewnictwa, podejmując od 1974 roku pracę w Katedrze Metalurgii i Odlewnictwa Metali Nieżelaznych, prowadzonej przez profesora Czesława Adamskiego. Swoją wieloletnią działalność naukowo-badawczą realizował w obszarze metaloznawstwametali i stopów metali nieżelaznych, a także historii metalurgii i odlewnictwa. W 1995 roku uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego, a w roku 1998 został mianowany na stanowisko profesora nadzwyczajnego AGH.W roku bieżącym przeszedł pozytywnie procedurę kwalifikacyjną do tytułu profesora. Był wybitnym specjalistą w swoim zakresie o rozległej wiedzy teoretycznej i praktycznej, autorem kilku monografii i ponad dwustu publikacji naukowych. Profesor Stanisław Rzadkosz był twórcą i organizatorem szkoły i specjalności „Odlewnictwo artystyczne i precyzyjne" oraz autorem programów kształcenia w ramach tej specjalności. Widocznymi elementami tej działalności było wykonanie dużych odlewów artystycznych, jak np. popiersia Ignacego Domeyki dla UNESCO, godła na budynki AGH oraz wielu odlewów okolicznościowych, takich jak medale czy statuetki dla laureatów konkursów „Diamenty AGH" i inne. Jako wykładowca, nauczyciel akademicki i wychowawca, Profesor Stanisław Rzadkosz był przez studentów darzony szacunkiem i sympatią za wiedzę i niezmierzone pokłady życzliwości, empatii i oddania dla podejmowanej i realizowanej działalności dydaktycznej. Opinię niekwestionowanego autorytetu zjednały Profesorowi także wybitne efekty wdrażania do przemysłu wyników własnych i współautorskich prac badawczych i rozwiązań patentowych (48 pozycji), uzyskanych w wyniku współpracy z licznymi zakładami odlewniczymi, w tym tak znanymi jak: WSK-Rzeszów, ZML-Kęty, Huta Aluminium Konin, KZA Kraków, PZL Delta Gorzyce i innymi.Pełnił liczne funkcje organizacyjne na Wydziale, w Akademii Górniczo-Hutniczej, w Stowarzyszeniu Technicznym Odlewników Polskich i w innych gremiach naukowych, w tym w Komisji Metalurgiczno-Odlewniczej PAN. Był kierownikiem Zakładu Odlewnictwa Metali Nieżelaznych, przez dwie kadencje prodziekanem i przez kolejne dwie dziekanem Wydziału Odlewnictwa AGH, a także kierownikiem Katedry Tworzyw Formierskich, Technologii Formy i Odlewnictwa Metali Nieżelaznych, przyczyniając się doznaczącego rozwoju Wydziału. W ostatnich latach był współtwórcą Centrum Badań Nawarstwień Historycznych oraz szeregu prac naukowych związanych z tą tematyką.W środowiskach historyków i archeologów cieszył się dużym uznaniem i powszechną sympatią.Za swą, długoletnią i ofiarną działalność dydaktyczno-wychowawczą i naukową był wielokrotnie honorowany nagrodami rektora AGH, odznaczeniami państwowymi i resortowymi,w tym Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Złotym Krzyżem Zasługi, Złotą Honorową Odznaką STOP czy Złotą Odznaką FSNT NOT.Wydział Odlewnictwa poniósł dotkliwą stratę wraz z odejściem profesora Stanisława Rzadkosza, Człowieka Szlachetnego, Prawego i Zasłużonego dla działalności Wydziału i Uczelni.We wdzięcznej pamięci pracownicy Wydziału zachowują Jego wysokie kompetencje zawodowe oraz walory: życzliwości, skromności, wysokiej kultury osobistej czy etyki postępowania, które zjednywały Mu powszechne uznanie i sympatię współpracowników i studentów."

***

Uroczystość pogrzebowa odbędzie się w czwartek 18 września 2014 roku, o godz. 13:00 w Kościele Św. Anny w Nowym Targu. Dla osób chcących wziąć udział w uroczystości pogrzebowej zostaną o godz. 10:30 podstawione dwa autobusy, pod Bibliotekę Główną AGH oraz pod Wydział Odlewnictwa.

Msza Święta w intencji Ś.P. Prof. Stanisława Rzadkosza odprawiona zostanie w Katedrze na Wawelu przy Konfesji Św. Stanisława w poniedziałek 13 października br. o godzinie 6:30. Mszę odprawi Ksiądz Infułat Janusz Bielański.
pogrzeb Stanislawa Rzadkosza
!-- Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->