uniwersytet rolniczy krakw - ikonkaTaki temat przewodni obrała tegoroczna IV Międzynarodowa Konferencja Doktorantów, która odbędzie się 21-22 marca 2015 r. w Centrum Kongresowym Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.

Konferencja co roku gromadzi doktorantów specjalizujących się tematyce z zakresu: nauk o zwierzętach, agroekonomii, agroturystyki, zarządzania, uprawy roli i roślin, geodezji i kartografii, gospodarki przestrzennej, architektury krajobrazu, leśnictwa i łowiectwa, technologii żywności, ochrony i kształtowania środowiska oraz ogrodnictwa i zielarstwa.

Celem konferencji jest umożliwienie dyskusji i prezentacji wyników badań podejmowanych przez środowisko doktorantów polskich i zagranicznych uczelni, a także jednostek badawczych o profilu rolniczym i przyrodniczym. W III Międzynarodowej Konferencji Doktorantów uczestniczyło prawie dwieście osób z Polski, Czech, Słowacji, Ukrainy, Węgier, Estonii, oraz Wielkiej Brytanii. Podczas IV Międzynarodowej Konferencji Doktorantów prelekcje odbywać się będą w języku angielskim lub polskim, a wyniki badań dla uczestników sekcji prezentowane będą w języku angielskim.

W ramach uczestnictwa w konferencji istnieje możliwość publikacji artykułu w EPISTEME - Czasopiśmie Naukowo-Kulturalnym, indeksowanym przez MNISW za 4 punkty.
 
W przyszłorocznej edycji konferencji, pod Honorowym Patronatem Rektora Uniwersytetu Rolniczego oraz Tarleton State University, Member of the Texas A&M Univeristy System, przewidziano udział ponad 120 uczestników studiów doktoranckich z wielu polskich oraz zagranicznych ośrodków akademickich.
!-- Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->