politechnika krakowska 3a91f 450x45027-30 września 2015 w Nowym Wiśniczu po raz czternasty spotkają się specjaliści zajmujący się szeroko pojętymi zagadnieniami wpływu wibracji na otoczenie. Tematyka konferencji obejmuje zagadnienia negatywnego oddziaływania drgań i hałasu na człowieka, wibracji maszyn i urządzeń, a w tym zagadnienia tłumienia drgań i hałasu.

Konferencje organizowane były systematycznie od 1977 roku co trzy lata w ostatnich dniach września. Mimo zasięgu krajowego gościły wybitnych naukowców z zagranicy, m.in. z Austrii, Holandii, Niemiec, Rosji, Serbii, Słowacji, Ukrainy i USA, którzy prezentowali tutaj swoje osiągnięcia naukowo-badawcze. Cieszyły się one zawsze dużym zainteresowaniem specjalistów z zakresu dynamiki maszyn, dynamiki budowli, automatyki i robotyki, medycyny pracy, ekonomiki.

W konferencjach janowickich uczestniczyło zawsze wielu młodych pracowników naukowych, którzy mieli okazję nie tylko do prezentacji własnych wyników badań, lecz również do przedyskutowania w rozmowach kuluarowych wielu ciekawych problemów.

Więcej informacji: kdum.mech.pk.edu.pl/?q=node/32
!-- Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->