phoca thumb s ur logoWedług raportu NIK, Polska ma od lat najbardziej zanieczyszczone powietrze w całej Unii Europejskiej. Powoduje to zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi. Rocznie z powodu zanieczyszczeń powietrza umiera w Polsce nawet kilkadziesiąt tysięcy osób. Potrzebna jest szeroka dyskusja i podjęcie skutecznych działań. W Krakowie odbędzie się I Forum Green Smart City – głos nauki w walce ze smogiem.
 
Konferencja organizowana w ramach Związku Uczelni InnoTechKrak odbędzie się 11 kwietnia (w poniedziałek) w godz. 9.00-15.30 w Centrum Kongresowym Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie ( al. 29 Listopada 46).
 
I Forum Green Smart City- głos nauki w walce ze smogiem - to platforma wymiany informacji pomiędzy władzami samorządowymi, uczelniami, funduszami ochrony środowiska, NGO, przedsiębiorcami oraz mieszkańcami Małopolski. Głównym założeniem Forum jest pokazanie, że działania podjęte przez administrację rządową, władze województwa i gmin, zmierzające do ograniczenia niskiej emisji muszą być oparte o synergię działań podmiotów na wielu płaszczyznach. Forum ma też stanowić miejsce wymiany wiedzy i doświadczeń o sposobach kompleksowej walki ze smogiem i przeciwdziałania powstawaniu zagrożeń z nim związanych.
 
green city krakow

Problem jest poważny i wymaga zdecydowanych działań. Jak wynika z analiz Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, stan powietrza w województwie małopolskim wymaga podjęcia działań zmierzających do poprawy jego jakości, ze względu na ponadnormatywne stężenia dwutlenku siarki i dwutlenku azotu, a zwłaszcza wysoki poziom pyłu zawieszonego PM10.
 
Przyczyną zanieczyszczeń powietrza w Krakowie jest m.in. jego niekorzystne położenie, duża liczba dni bezwietrznych oraz zabudowa kanałów przewietrzania miasta. Problemem jest też niedostateczna informacja o stanie zanieczyszczenia powietrza i sposobach jego eliminacji. Koniecznym staje się więc podjęcie szerokiej, otwartej dyskusji przez władze samorządowe, naukowców, ekspertów oraz mieszkańców Małopolski, której celem byłoby dokonanie pozytywnych zmian w myśleniu i podjęcie konstruktywnych decyzji na rzecz jakości powietrza.
 
Forum ma charakter otwarty, a do udziału w nim zaproszeni zostali reprezentanci władz województwa, miasta Krakowa, gmin województwa Małopolskiego, eksperci i naukowcy (z Uniwersytetu Rolniczego, Akademii Górniczo-Hutniczej, Politechniki Krakowskiej).

Szczegółowe informacje na stronie Forum.
!-- Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->