Ekoenergetyka jest makrokierunkiem dostosowanym do coraz prężniej rozwijającego się rynku energii z źródeł odnawialnych oraz innych gałęzi produkcji związanych z sektorem energetycznym, przemysłem rolno-spożywczym i leśnictwem. Zakres tematyki na tym kierunku obejmuje zarówno konwencjonalne, jak i odnawialne źródła energii. Student zdobędzie umiejętności w zakresie projektowania i eksploatacji obiektów technicznych, a także nadzorowania procesów oraz systemów produkcyjnych i eksploatacyjnych występujących w produkcji energii ze źródeł odnawialnych.

W trakcie studiów:

Przedmiotami realizowanymi w ramach tego kierunku są: 
-matematyka,
- chemia,
-fizyka,
-grafika inżynierska,
- mechanika techniczna,
-elektrotechnika i elektronika,
-automatyka,
-technika cieplna i gospodarka energetyczna,
-zarządzanie i logistyka w przedsiębiorstwie,
-agroekologia,
-ochrona środowiska i uprawa roślin energetycznych,
-gospodarka odpadami,
-systemy monitorowania środowiska,
-techniki odnowy gleb i krajobrazu.

Po studiach:


Absolwent tego kierunku będzie mógł podjąć pracę w wielu gałęziach nowoczesnego przemysłu, w szczególności będzie przygotowany do podjęcia działalności w dziedzinie małej energetyki z nastawieniem ekologicznym.Interdyscyplinarny charakter wykształcenia umożliwi mu pracę także w innych gałęziach produkcji, realizujących zadania związane z sektorem gospodarki żywnościowej, przetwórstwa rolno-spożywczego i leśnictwa, a także w jednostkach gospodarczych, w których niezbędna jest wiedza techniczna, rolnicza, informatyczna oraz umiejętności organizacyjne.
!-- Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->