Treści programowe stosunków międzynarodowych to olbrzymi zasób wiedzy o świecie w ujęciu historycznym, geograficznym, politycznym, prawnym, kulturowym. Modele oddziaływań pomiędzy państwami i organizacjami międzynarodowymi były kształtowane przez wiele tysięcy lat, a zdobycie wiedzy o ich naturze musi nastąpić w trakcie kilkuletnich studiów. Choć procedury rekrutacyjne nie stanowią już bariery nie do pokonania, trzeba wiedzieć, że niektóre uczelnie stawiają kandydatom poprzeczkę bardzo wysoko. Z pewnością do decyzji potrzebny jest jakiś zakres wiedzy o tym kierunku.


Stosunki międzynarodowe jako pasja i nauka

Wypełnienie warunków formalnych, takich jak zdanie matury z określonych przedmiotów i uzyskanie odpowiednich wyników to oczywistość. Z doświadczenia można jednak powiedzieć, że to nie wszystko. Czyżby szkoła średnia nie była wystarczającym przygotowaniem do poznawania problematyki związanej ze stosunkami międzynarodowymi? Można zaryzykować twierdzenie, że nie. Dlaczego? Kierunek ten wymaga bardzo szerokiej wiedzy. Na wykładach, ćwiczeniach i seminariach bardzo często poruszane są problemy współczesnego świata i dynamicznych zmian w sojuszach międzynarodowych, uwarunkowaniach geopolitycznych, gospodarczych, czy ekonomicznych. Swoistego wyczucia, analizy tego rodzaju danych, umiejętności gromadzenia i kojarzenia faktów politycznych nie można nauczyć się poprzez lekturę podręczników. Serwisy informacyjne, artykuły prasowe i naukowe, na tematy związane z przedmiotem studiów są niezwykle istotnym źródłem dziedzinowej wiedzy.

Obszerny program studiów na kierunku Stosunki Międzynarodowe

Studia nie należą do łatwych. Studenci pierwszych semestrów nierzadko są przestraszeni ogromem informacji, które muszą zapamiętać i umieć przywoływać w bardzo różnych kontekstach. Wystarczy spojrzeć na programy studiów, by przekonać się, że przedmioty mogą dotyczyć takich sfer jak:
  • polityka społeczna;
  • ekonomia;
  • geopolityka;
  • dyplomacja;
  • prawo międzynarodowe;
  • gospodarcze prawo międzynarodowe;
  • prawo handlowe;
  • organizacje międzynarodowe;
  • Unia Europejska i wielu, wielu innych.
Nauka to wykłady i konwersatoria, czasem zwane też ćwiczeniami. Studenci ostatnich semestrów uczestniczą też w seminariach, by napisać swoje prace dyplomowe w ramach wybranej przez siebie specjalności.

Po Stosunkach międzynarodowych...

Kariera absolwenta Stosunków międzynarodowych przybierać może bardzo różne oblicza. Uzależniona jest bardzo mocno od indywidualnych predyspozycji i w zasadzie nie istnieją jakieś powtarzające się wzorce. Wystarczy przyjrzeć się liście potencjalnych miejsc pracy, które wymagają wiedzy o relacjach pomiędzy państwami i organizacjami międzynarodowymi. Będą to korporacje, przedsiębiorstwa międzynarodowe, różne agendy rządowe, dyplomacja, organizacje pozarządowe oraz samorządy, które prowadzą sprawy związane z imigracją lub współpracą zagraniczną.
!-- Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->