Religia przez wieki odgrywała wielką rolę w kulturze i znowu obserwujemy jej rosnący wpływ na rzeczywistość. Studia na kierunku religioznawstwo na Uniwersytecie Gdańskim umożliwiają badanie różnych religii, relacji między nimi oraz wpływu na świat niewierzących. Są zupełnie czymś innym, niż studia teologiczne. To studia interdyscyplinarne łączące w sobie socjologię, kulturoznawstwo,historię, ekonomię, antropologię i wiele innych dziedzin naukowych. Religioznawstwo to studia licencjackie prowadzone na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Gdańskiego.


Societas to społeczeństwo, Logos to słowo, choć bywa tłumaczone jako wiedza. Czy więc socjologia to nauka o społeczeństwie, jaką znamy ze szkoły średniej? Oczywiście, że nie. Przedmiot WoS zawiera jedynie pewne elementy socjologii, która jest bardzo rozległą i zaawansowaną dziedziną. Jej zadaniem jest badanie grup społecznych oraz relacji, zachodzących pomiędzy nimi. Czy taka wiedza może być uznana za cenną na rynku pracy? Jakie przedmioty można odnaleźć w programie studiów socjologicznych? Jeżeli chcecie poznać odpowiedzi na te i inne pytania, zapraszamy do dalszej lektury!


Jak przygotować się do studiów socjologicznych?


Uczelnie dysponują daleko posuniętą autonomią w kształtowaniu procedur rekrutacyjnych. Zwykle przyjęcie na Socjologię dokonuje się na podstawie konkursu świadectw. Szczególnie istotne przedmioty to najczęściej historia, matematyka, wiedza o społeczeństwie lub geografia. Jak powinno wyglądać rzetelne przygotowanie do studiów socjologicznych, na ostatnich etapach szkoły średniej? Tak się składa, że socjologia to bardzo obszerna dyscyplina i prawdę mówiąc, żadna gałąź wiedzy nie będzie w trakcie takich studiów zbędna. Cenne mogą się okazać wiadomości z obszaru matematyki (logika, kombinatoryka), historii powszechnej, języka polskiego i np. geografii politycznej.

W jaki sposób przebiega nauka na kierunku Socjologia?


Już od pierwszych semestrów student uczestniczy we wprowadzających wykładach i konwersatoriach. W socjologii istotną gałęzią wiedzy jest metodologia badań ilościowych oraz jakościowych. Oprócz tego, ważne miejsce zajmuje analiza funkcjonowania poszczególnych grup społecznych. Niezwykle istotne są także teorie socjologiczne, które stanowią dość znaczny obszar kształcenia.

Czy absolwent Socjologii łatwo znajduje pracę?


I tak, i nie. Wszystko zależy od tego, w jaki sposób zdefiniujemy miejsce pracy, które mieści się w jego aspiracjach zawodowych. Z pewnością łatwo zostać ankieterem, telemarketerem, czy człowiekiem zbierającym bardzo podstawowe dane. Taka praca nie wiąże się jednak ani z satysfakcją zawodową, ani z wysokimi zarobkami. Nieco trudniej znaleźć etat ściśle związany z przedmiotem studiów socjologicznych. W ostatnim czasie przybywa agencji badawczych, instytucji badania opinii konsumenckiej czy społecznej, dlatego zawód socjologa znów staje się bardzo perspektywiczny. Socjolog, który zna uwarunkowania biznesu odnajdzie się w marketingu i reklamie, a także w działach związanych z analizą i badaniem efektywności różnego rodzaju organizacji.
!-- Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->