Studia na kierunku socjologia stosowana pozwala na połączenie gruntownej wiedzy socjologicznej z umiejętnościami praktycznymi dokonywania analiz o charakterze społecznym i rynkowym. Studenci mogą wyspecjalizować się w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi, analiz społecznych i rynkowych oraz społecznej treści mediów. Student w trakcie studiów na kierunku socjologia stosowana zdobywa wiedzę empiryczną i teoretyczną dotyczącą procesów, mechanizmów i struktur życia społecznego. Co zdawać na maturze aby dostać się na te studia? Odpowiedzi na te i inne pytania znajdziecie w dalszej części artykułu!

W trakcie studiów:
Student opanowuje procedury projektowania badań ilościowych i jakościowych oraz wykorzystania podstawowych technik badawczych, zdobywa umiejętności praktycznego wykorzystania tych technik w badaniach terenowych. Nabywa umiejętności interpretowania zarówno danych zastanych, jak i danych uzyskanych w badaniu.

Po studiach:
Absolwent znajdzie pracę:
- w agencjach reklamowych,
- w firmach prowadzących badania marketingowe i badania rynku, badania opinii publicznej,
- ośrodkach badań naukowych,
- uniwersytety, szkoły wyższe i inne placówki naukowe,
- jako dziennikarz,
- jako urzędnik administracji publicznej,
- jako pracownikom socjalnym.
!-- Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->