phoca thumb l ujlogo130x150Minister spraw zagranicznych przekazał sekretarzowi generalnemu Rady Europy listę trzech kandydatów na stanowisko nowego polskiego sędziego w Europejskim Trybunale Praw Człowieka, prof. Krzysztof Wojtyczek z UJ został jednym z nich.


Obecnie sędzią z Polski w Trybunale jest prof. dr hab. Lech Garlicki, który zakończy sprawowanie tego urzędu w październiku bieżącego roku. Zastąpi go ktoś z trójki kandydatów wyłonionych w drodze konkursu:


Krzysztof Drzewiecki - profesor Uniwersytetu Gdańskiego,
Krzysztof Wojtyczek - profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego,
Anna Wyrozumska - profesor Uniwersytetu Łódzkiego.

Ostateczną decyzję w tej sprawie podejmie Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy. Kadencja sędziego trwa dziewięć lat i nie może on ubiegać się o kolejną. Sędzia nie moze też pracować w Trybunale dłużej niż do ukończenia 70. roku życia.

Dr hab. Krzysztof Wojtyczek, prof. UJ, jest profesorem nadzwyczajnym w Katedrze Prawa Konstytucyjnego. Ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie Jagiellońskim. W 1998 r. uzyskał stopień doktora nauk prawnych, a w 2009 r. stopień doktora habilitowanego nauk prawnych. Od 2000 r. pełni funkcję pełnomocnika dziekana do spraw Szkoły Prawa Francuskiego na UJ. Od 2006 r. jest członkiem Europejskiej Rady Naukowej, instytucji pełniącej m.in. funkcje rady naukowej Europejskiej Organizacji Prawa Publicznego, z siedzibą w Atenach. Należy do Polskiego Stowarzyszenia Prawa Konstytucyjnego, Association française de droit constitutionnel, Societas Humboldtiana Polonorum oraz Stowarzyszenia Henri Capitant Przyjaciół Francuskiej Kultury Prawnej. Był stypendystą amerykańskiego programu Fulbrighta oraz niemieckiej Fundacji im. A. von Humboldta. Prowadził wykłady jako profesor wizytujący na różnych uniwersytetach zagranicznych.

Katarzyna Pilitowska
rzecznik prasowy UJ

!-- Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->