UJ zaprasza na konferencję "Wschód-Zachód: Spotkanie w sercu Europy". Coroczne spotkanie sieci IRUN odbędzie się na Uniwersytecie Jagiellońskim w dniach 10-12 maja 2012. Będzie ono zarazem podsumowaniem 5 lat działalności sieci IRUN (International Research Universities Network), której członkiem jest UJ.

W dniach 10-12 maja 2012 na Uniwersytecie Jagiellońskim odbędzie się coroczne spotkanie przedstawicieli uniwersytetów zrzeszonych w IRUN, poszerzone o konferencję zatytułowaną Wschód-Zachód: Spotkanie w sercu Europy z okazji 5-lecia istnienia IRUN. Konferencja odbędzie się 11 maja i zgromadzi ok. 130 osób. Otworzy ją Rektor UJ prof. Karol Musioł i prof. S. Kortmann, Rektor Uniwersytetu w Nijmegen. Pierwszym mówcą będzie prof. Mikhail Katsnelson z Uniwersytetu Radboud w Nijmegen. Jego wystąpienie zostało zatytułowane "Combining the best of two worlds". Z kolei prof. Ariane Landuyt z Uniwersytetu w Sienie zatytułowała swoje wystąpienie "How the centre of Europe shifted throughout history". Trzecim mówcą będzie prof. Zdzisław Mach z Instytutu Europeistyki UJ. Jego wykład pt. "Transformation of economic and political systems" opisze wpływ transformacji na tożsamość Europy. Referatom towarzyszyć będzie dyskusja i krótkie wystąpienia studentów z poszczególnych uniwersytetów-członków IRUN.

Sieć IRUN została zainicjowana przez Uniwersytet Radboud w Nijmegen w dn. 7.09.2007. Obecnie członkami IRUN są następujące uczelnie:
- Westflälische Wilhelms-Universität Münster,
- Universität Duisburg-Essen,
- Radboud Universiteit Nijmegen,
- Pázmány Peter Catholic
- University of Budapest,
- Universitá degli Studi di Siena,
- Universitat de Barcelona,
- Université de Poitiers,
- University of Glasgow,
- University of Ljubljana i Uniwersytet Jagielloński.

Współpraca uniwersytetów w IRUN ma na celu doskonalenie jakości nauczania i badań poprzez wymianę wykładowców, naukowców, doktorantów i studentów, rozwijanie programów prowadzących do podwójnych dyplomów, wspólne sympozja, seminaria czy szkoły letnie. Jedną z form współpracy są tzw. "grupy robocze". UJ bierze udział w pracach czterech grup: podwójne/wspólne dyplomy (prof. Andrzej Mania, Prorektor UJ ds. dydaktyki) informacji i promocji (dr Maria Kantor, DWM), biura karier (mgr Agnieszka Dudziak, Biuro Karier) oraz kobiet profesorów (prof. Krystyna Slany). Grupa informacji i promocji wydaje elektroniczny newsletter IRUN dwa razy w roku. W ramach sieci IRUN odbywają się sympozja w Instytucie Psychologii UJ. Pracownicy naukowi i doktoranci z Instytutu Fizyki UJ uczestniczą w sympozjach nt. nanotechnologii. W 2010 doktoranci UJ uczestniczyli w szkole letniej zorganizowanej na Uniwersytecie w Glasgow. Studenci UJ wzięli udział w seminarium na temat urbanizacji, które odbyło się w Budapeszcie.

W dniach 10-11 maja odbędą się spotkaniach w grupach roboczych IRUN, a 12 maja odbędzie się spotkanie rektorów uniwersytetów zrzeszonych w IRUN. Częścią ich spotkania będzie uczestniczenie w uroczystym posiedzeniu Senatu UJ z okazji Święta Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Więcej informacji na stronie: www.uj.edu.pl
!-- Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->