phoca thumb l ujlogoUroczystość wmurowania aktu erekcyjnego budynku Narodowego Centrum Promieniowania Synchrotronowego SOLARIS. Wydarzenie będzie miało miejsce 16 maja o g. 16 na terenie budowy Narodowego Centrum Promieniowania Synchrotronowego SOLARIS na III Kampusie Uniwersytetu Jagiellońskiego.


Pomysł zbudowania synchrotronu w Polsce powstał już w 1998 r. W ostatnich latach przybrał kształt konkretnego projektu, wzorowanego na jednym z bardzo nowoczesnych szwedzkich synchrotronów. Zostanie zbudowany w Krakowie na terenie III Kampusu UJ. Będzie kosztował ponad 143 miliony złotych. Planowana data jego uruchomienia to 2014 rok. Inwestycja jest finansowana z Funduszy Strukturalnych w Programie Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka. 24 marca 2011 roku podpisano kontrakt na zaprojektowanie i wykonanie prac budowlano-montażowych. Głównym wykonawcą jest firma ALPINE Construction.


Przy budowie, a potem eksploatacji synchrotronu znajdzie zatrudnienie kilkudziesięciu młodych fizyków, elektroników, mechaników i informatyków. Znacznie więcej będzie mogło pracować na nim w charakterze użytkowników promieniowania synchrotronowego. Gdy sukcesywnie zbudowane zostaną kolejne linie pomiarowe, to w ciągu roku nawet ponad 1000 osób będzie mogło wykonywać swoje badania naukowe na pierwszym polskim synchrotronie. Obecnie na świecie pracuje nkilkadziesiąt synchrotronów. Najwięcej znajduje się w Japonii i USA. W Europie działa około 10.

Więcej informacji na stronie: http://www.synchrotron.uj.edu.pl/

Ponadto, dla zainteresowanych, w dniach 20-25 maja w Tyńcu pod Krakowem odbędzie się XI Międzynarodowa Konferencja Promieniowania Synchrotronowego. Tematyka konferencji dotyczy zastosowania promieniowania synchrotronowego do różnorodnych badań w fizyce, biologii, chemii i medycynie. W związku z budową źródła promieniowania synchrotronowego w Polsce, które będzie zlokalizowane w Krakowie, zasadnym było aby konferencja odbyła się pod Wawelem. Organizacja tak prestiżowej, tematycznie związanej z synchrotronem konferencji, jest bardzo dobrą okazją do promocji miasta, Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz zaprezentowania polskiego synchrotronu międzynarodowemu środowisku użytkowników promieniowania synchrotronowego.

Więcej informacji związanych z konferencją można znaleźć pod tym linkiem : www.synchrotron.org.pl/index.php/pl/

!-- Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->