eedgdbhd26 listopada na Uniwersytecie Jagiellońskim rozpocznie się Tydzień Jakości Kształcenia.
 Od poniedziałku do czwartku na poszczególnych wydziałach UJ będą się odbywać dyskusje, prezentacje, spotkania i konkursy, których celem jest omówienie działań na rzecz dbania o jakość kształcenia, realizowanych na uczelni. 

Całość zakończy się konferencją w centrum Krakowa, na której głos zabiorą osoby zaangażowane w proces doskonalenia jakości kształcenia. Zostaną poddane dyskusji m.in. sposoby na korzystanie z ewaluacji zajęć dydaktycznych, możliwości rozwoju pracowników administracyjnych oraz możliwości wsparcia zdrowego stylu życia przez uniwersytet. Szczególnie podczas kończącej konferencję dyskusji będzie możliwe omówienie problemów, z jakimi spotykają się pracownicy Uniwersytetu Jagiellońskiego. 

Więcej informacji, w tym opis lokalnych wydarzeń, szczegółowy program konferencji i formularz rejestracji jest dostępnych: tutaj.

Tydzień Jakości Kształcenia na UJ jest realizowany pod patronatem Prorektora UJ ds. dydaktyki.  Organizatorami są Koordynatorzy Lokalni i Zespół ds. analiz jakości kształcenia Działu Nauczania we współpracy z Samorządem Studentów, Towarzystwem Doktorantów, Biurem Karier i Biurem ds. Osób Niepełnosprawnych, Kołem Naukowym „Strateg” i Pracownikami UJ. 

!-- Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->