W dniach2-5 kwietnia w  Krakowie odbędzie się Akademia Polsko-Litewska.. Projekt mający na celu integrację młodzieży akademickiej Polski i Litwy organizowany jest przez Klub Jagielloński, Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ oraz Koło Nauk Politycznych UJ.

Akademia Polsko-Litewska jest naukowym projektem międzynarodowym, służącym integracji młodzieżowych środowisk akademickich Polski i Litwy. Głównymi celami są: zacieśnienie stosunków między narodami Polski i Litwy, integracja młodzieżowych środowisk akademickich, promowanie tolerancji dla różnorodności kulturowej, przełamywanie wzajemnych stereotypów, stworzenie wizji współpracy obydwu krajów na płaszczyźnie społecznej, politycznej i gospodarczej.
Wśród zaproszonych gości znajda się m.in. Ambasador Republiki Litewskiej w
Rzeczpospolitej Polskiej P. E. Meilunas, Stasys Eidrigevicius, Saulius Drazdauskas, Prof. Zdzislaw Najder, Dr Arkady Rzegocki i in.

Patronat honorowy nad APL objęli: rektor UJ prof. Karol Musioł, dziekan Wydziału Studiów Międzynarodowych prof. Bogdan Szlachta, Ambasador Litwy w Rzeczpospolitej Polskiej P. Egidijus Meilunas, prezydent Krakowa prof. Jacek Majchrowski.

Akademia jest finansowana ze środków Polsko-Litewskiego Funduszu Wymiany Młodzieży oraz Instytutu Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ.
Program przewiduje: wykłady o współczesnej polityce, gospodarce, kulturze i społeczeństwie Litwy, wieczór filmowy, debatę oksfordzka oraz spotkanie specjalne ze słynnym plakacista - Stasysem. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie www.kj.org.pl/apl

 

!-- Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->